Demografiske og psykografiske kriterier

Demografiske og psykografiske kriterier kan stilles når man skal segmentere markedet og definere hvem målgruppen er. Dette er helt sentralt innen markedsføring, da det er viktig at markedsføringen rettes mot en gruppe mennesker som har interesse for produktet.

Vi skal her se nærmere på hva som menes med demografiske og psykografiske kriterier. Finn ut hva markedssegmentering er, og hvilke kriterier vi skiller mellom.

Hva er demografiske og psykografiske kriterier?

Segmenteringskriterier | Definisjon

Segmenteringskriterier kan defineres som kriteriene man setter når man skal avgjøre hvem som skal inkluderes og ikke i et segment. Segmentering er en viktig markedsstrategi som handler om hvordan man deler markedet inn i ytterligere delmarkeder.

I hvert delmarked vil det finnes forbrukere med felles prioriteringer, behov og ønsker. Når du har segmentert markedet ved hjelp av segmenteringskriterier, blir det enklere for deg å lage gunstige strategier for markedsføring.

Vi skiller vanligvis mellom følgende segmenteringskriterier:

 

 • Demografiske kriterier
 • Psykografiske kriterier
 • Geografiske kriterier
 • Adferdskriterier
Personer i en målgruppe: Hva er demografiske og psykografiske kriterier?

Hva er demografiske kriterier?

Demografi eller «befolkningsbeskrivelse» er kriterier som kan inkludere alt fra kjønn, sosial klasse og yrke, til alder, inntekt, utdanningsnivå, nasjonalitet og sivilstand.

Demografiske kriterier er nyttige når man ønsker å definere kvantitativ informasjon om en befolkning.

Det å ta hensyn til demografiske kriterier som utdanningsnivå, inntekt eller klasse, vil for eksempel være av betydning for hva slags prisklasse segmentet er komfortabel med.

Men demografi vil samtidig ikke si noe om segmentets ønsker eller behov. Derfor er det viktig å ta hensyn til både demografiske og psykografiske kriterier. Her er en oversikt over noen av de mest vanlige demografiske kriteriene:

 

 • Alder
 • Inntekt
 • Kjønn
 • Utdanning
 • Språk / nasjonalitet
Person hopper: Hva er demografiske og psykografiske kriterier?

Hva er psykografiske kriterier?

Psykografiske kriterier er nyttige å ta hensyn til når man ønsker å sette kriterier for hva slags livsstil og interesser segmentet skal ha. Her er noen psykografiske kriterier som er vanlige å tenke over:

 • Holdninger
 • Personlighetstrekk (innadvendt, utadvendt, impulsiv etc.)
 • Livsstil
 • Meninger
 • Fritidsaktiviteter
 • Personlighet

Det kan være utfordrende å skaffe kvantitative mål på psykografiske kriterier, og de kan derfor være vanskelige å analysere og arbeide med. Men tenk for eksempel over at noen som brenner for en spesifikk hobby, gjerne trenger spesifikt utstyr for å drive med hobbyen.

Samarbeid mellom fire personer: Hva er demografiske og psykografiske kriterier?

Hva er geografisk segmentering?

Vi har nå sett på demografiske og psykografiske kriterier. Men hva med geografiske kriterier? Geografisk segmentering er som nevnt én av de fire vanlige segmenteringsvariablene innen segmentering av marked.

Geografiske kriterier innebærer at man tar hensyn til stedsspesifikke faktorer. Dette kan for eksempel være geografisk område eller klima. Her er en liten oversikt:

 

 • Geografisk lokalitet (land, by etc.)
 • Klima
 • Urban eller rural
 • Befolkningstetthet
 • Lokalt, nasjonalt eller internasjonalt
Snakkebobler indikerer adferd: Hva er demografiske og psykografiske kriterier?

Adferd som kriterium

I tillegg til geografiske, demografiske og psykografiske kriterier, kan vi også nevne adferd. Dette er viktig å ta hensyn til innen markedsføring, siden kriteriet omhandler hvor ofte man handler, brukshyppighet og lignende.

Sørg derfor for å også inkludere adferd som et kriterium når du skal segmentere markedet og finne målgruppen din.

Her er noen av faktorene som kan inkluderes blant adferdskriterier:

 

 • Hvordan segmentet kjøper (på nett, i butikk…)
 • Merkevarelojalitet
 • Hvor ofte handler segmentet?
 • Til hvilke anledninger handler segmentet? (Jul, valentinsdagen etc.)
PC med forstørrelsesglass: Hva er demografiske og psykografiske kriterier?

Hva er en segmenteringsstrategi?

Ved hjelp av adferd, geografiske, demografiske og psykografiske kriterier, kan du lage en såkalt segmenteringsstrategi. Segmenteringsstrategien er nyttig når du skal finne målgruppen din.

Når du har delt markedet inn i ulike segmenter, er det tid for å velge ut de mest gunstige segmentene. Dette er segmentene som er lønnsomme å markedsføre mot, og som er attraktive for firmaet ditt. Ditt utvalgte segment blir da målgruppen.

Det finnes forskjellige segmenteringsstrategier som kan tas i bruk når du skal velge målgruppen din blant de aktuelle segmentene:

 

 • Differensiert segmenteringsstrategi: Flere segmenter behandles parallelt, og markedsføringen skreddersys for de enkelte segmentene. En sjampo-produsent kan markedsføre sjampo ulikt for ulike aldersgrupper – for eksempel ved å ha ulikt design på sjampoflaskene.
 • Udifferensiert segmenteringsstrategi: Hele markedet blir behandlet som ett eneste stort segment. Aktuelt når du skal selge et produkt eller en tjeneste som vil være likt for samtlige kjøpergrupper.
 • Individuell segmenteringsstrategi: Her vil markedsføringen og produktet tilpasses hver individuelle kunde.
 • Konsentrert segmenteringsstrategi: Her vil man konsentrere seg om å nå ut til en særlig utvalgt del av kundemarkedet – altså en nisje. Dette er for eksempel aktuelt ved salg av luksusvarer, hvor man henvender seg til kun en liten og svært kjøpekraftig del av befolkningen.
Sjekkliste: Hvordan finne demografiske og psykografiske kriterier?

Finn atferd, geografiske, demografiske og psykografiske kriterier

Dersom bedriften din planlegger å markedsføre produkter eller tjenester, er det viktig å først segmentere markedet og finne målgruppen. Tenk derfor over atferd, geografiske, demografiske og psykografiske kriterier.

Når du vet hvem målgruppen er, kan du enklere lage annonsetekst eller annet markedsføringsinnhold som engasjerer målgruppen.

Person lager annonsetekst på PC: Hvordan kan demografiske og psykografiske kriterier hjelpe deg?

Motta hjelp med annonsetekst og annonsering

Ved hjelp av atferd, geografiske, demografiske og psykografiske kriterier kan man segmentere markedet og finne målgruppen sin. Når dette er gjort, vet du nøyaktig hvem bedriften skal henvende seg til, og hvem som interesserer seg for det du selger.

For å nå ut til målgruppen din er du imidlertid avhengig av å ha god annonsetekst som er skreddersydd for akkurat denne gruppen.

Din Annonse hjelper bedrifter med å lage annonsetekst som er spesialtilpasset målgruppen, uansett hvilket segment du markedsfører mot.

Kontakt oss i dag, og motta hjelp med å skrive annonser eller å administrere annonsekonti!