Facebook annonsering | Priser

Hva koster det å publisere annonser på Facebook? Facebook annonsering og priser kan variere mye, siden man i stor grad kan bestemme sitt eget markedsføringsbudsjett. Det betyr i praksis at prisen kan være både høy og lav.

Vi skal her se nærmere på Facebook annonsering og priser for dette. Finn ut om du ønsker å satse på markedsføring i den populære SoMe-kanalen!

Hva er Facebook annonsering priser?

Hva er Facebook Ads?

Facebook Ads er annonser som vises på Facebook, og en populær markedsføringsmetode. Gjennom annonser i denne kanalen kan du enkelt nå ut til nye mennesker som befinner seg i målgruppen, og øke kjennskapen til merkevaren din.

Facebook-annonsering finnes i mange varianter. Du kan blant annet velge mellom karusellannonser, bildeannonser, videoannonser og lignende. Det er lekende lett å velge hvem som skal kunne se annonsen, slik at den treffer best mulig.

Les gjerne gjennom 10 tips for vellykket Facebook-annonsering før du setter i gang!

Mann som jobber med Facebook annonsering: Priser for annonser kan du lese om her

Hvordan annonsere på Facebook?

Det er enkelt å komme i gang med Facebook-annonsering. Først og fremst trenger du en Facebook for Business-konto. Lag en bedriftskonto på Facebook og sett i gang med å lage din første kampanje.

 1. Gå til Facebooks annonseadministrasjon
 2. Velg «Annonsesenter»
 3. Velg «Opprett annonse»
 4. Velg formål med annonsen (f.eks. fremme innlegg, skaffe nye medlemmer, få flere besøkende på bedriftens nettside, etc.)
 5. Legg inn annonseinnhold (tekst, bilder etc.)
 6. Velg publikum (målgruppe)
 7. Angi budsjett

Prosessen kan være litt forvirrende dersom du ikke har gjort det før. Husk imidlertid på at du kan få hjelp til å lage annonser på Facebook om du er usikker på fremgangsmåte.

Facebook annonsering pris er noe du blir enig med Facebook om på forhånd

Hva er annonse-pris på Facebook?

Facebook annonsering har priser som kan tilpasses den enkelte. Før du setter i gang, vil du nemlig oppgi nøyaktig hvor mye penger du er villig til å bruke. Facebook vil deretter forsøke å gi bedriften din flest mulig resultater basert på dette beløpet.

Man kan i prinsippet ha et hvilket som helst budsjett, på alt fra 50 kroner til 500 000 kroner per uke. Det er helt opp til deg. Husk imidlertid på at noen annonsetyper har krav om et visst minstebeløp for at de skal kunne tas i bruk.

Mange faktorer påvirker Facebook annonsering priser

Facebook annonsering | Priser for totalt beløp som er brukt

Når du skal betale for Facebook-annonsering, finnes det to modeller for å definere prisen. Den ene er å ta utgangspunkt i totalt beløp som er brukt.

Dette innebærer at du kan kontrollere totalbeløpet som blir brukt med budsjettet du setter opp. Denne prisstrategien kan være grei å velge når du ønsker full kontroll over kostnadene.

Personer som ser på annonser: Hva er Facebook annonsering priser?

Facebook annonsering | Priser per resultat man oppnår

Det andre alternativet for Facebook annonsering og priser, er at man betaler per resultat man oppnår. Da kan du kontrollere prisen per resultat gjennom din egen budstrategi.

Om du skulle være usikker på hvor mye du bør by per resultat/visning, tilbyr Facebook automatisk budgivning. Dette kan sikre at du kan få brukt av budsjettet ditt på en jevn måte så lenge annonseringsperioden varer.

Sjekkliste over faktorer som påvirker Facebook annonsering priser

Ulike faktorer som påvirker Facebook annonsering-priser

Det er viktig å huske på at mange ulike faktorer kan være avgjørende når det kommer til hva totalprisen blir for Facebook-annonsering. Her er en liten oversikt: 

 • Målgruppe: Andre bedrifter ønsker kanskje å nå ut til den samme målgruppen som deg. Flere bedrifter byr da på samme målgruppe, noe som kan bety at du må by mer for å nå målgruppen din.
 • Sesong og ukedag: I noen perioder er det større konkurranse om å nå ut til forbrukerne. Et eksempel er rundt juletider eller Black Friday. Da kan Facebooks annonsering-pris øke.
 • Annonsekvalitet: Facebook vil hele tiden vurdere kvaliteten på annonsene dine og sjekke om de er relevante for målgruppen. Du får en relevansscore fra 1–10, der 10 er mest relevant. Med høy relevansscore kan du oppnå lavere kostnad.
 • CPA og ROI: ROI (Return on Interest / fortjeneste for investering) og CPA (kostnad for hver handling) er også relevant. Det bør være et mål at CPA er lavere enn ROI.
 • Budgivningsstrategi: Du kan bli med i Facebooks annonse-auksjon med ulike strategier, inkludert CPC (kostnad per klikk), CPM (visninger) eller CPA (kostnad per konvertering/handling). Valg av strategi kan ha betydning for pris.
 • Geografisk lokalitet: I noen geografiske områder er det dyrere med Facebook-annonsering enn andre steder. Norge er blant verdens dyreste land om man tar utgangspunkt i CPC. Særlig dyrt er det om målgruppen er kvinner.

Det er med andre ord viktig å sette seg inn i de ulike faktorene som kan påvirke pris, og finne ut hva som passer best for ditt budsjett og din markedsføringsstrategi.

Dame som jobber med Facebook annonsering priser

Bør jeg velge CPC, CPM eller CPA?

CPC eller kostnad per klikk går ut på at du kun betaler når forbrukere faktisk klikker seg inn på annonsen din, uavhengig av hvorvidt de konverterer.

Ved CPM betaler du per 1 000 visning av annonsen. Du betaler rettere sagt per tusende person som eksponeres for annonsen.

Velger du kostnad per konvertering (CPA), vil du kun betale når en spesifikk konvertering/handling utføres. Dette kan for eksempel bety at du kun betaler om annonsen fører til et kjøp. CPA er dyrere enn CPC, men gir også høyere ROI.

Hvorvidt du bør velge CPC, CPM eller CPA, vil blant annet avhenge av dine målsetninger, budsjett og andre faktorer.

Person snakker om Facebook annonsering priser

Hva koster Google Ads til sammenligning?

Dersom vi sammenligner Facebook-annonsering priser med prisene for annonsering i Google Ads, er Facebook billigst. CPA for en gjennomsnittlig annonse i Facebook er på rundt 200 kroner. Med Google Ads er CPA på rundt 500 kroner (søk) og 750 kroner (display).

Om du har et stramt budsjett å forholde deg til, kan derfor Facebook-annonsering være å foretrekke.

Få hjelp med annonser på sosiale medier: Hva er Facebook annonsering priser?

Motta hjelp med Facebook annonsering

Priser for å annonsere på Facebook varierer mye, siden man kan definere et budsjett på forhånd.

Skal du ha et høyt nok budsjett til at du faktisk oppnår ønskede resultater, vil imidlertid både målgruppe, annonsekvalitet, årstid, budgivningsstrategi og lignende ha innvirkning.

Kvaliteten på annonsene dine har mye å si for de endelige kostnadene. Skal du lykkes med Facebook-annonsering, bør du også vite hvilke strategier som er mest lønnsomme å velge i ditt tilfelle.

Din Annonse bistår bedrifter med annonsering fra A til Å. Vi lager annonsene fra bunnen av og tilpasser dem til målgruppen din. Vi kan også administrere annonsekontoen din, slik at du kan fokusere på andre ting. Kontakt oss i dag om du vil komme i gang med Facebook Ads!