God annonsetekst

God annonsetekst danner grunnlaget for vellykket annonsering. Dette gjelder enten det er snakk om Facebook Ads, Instagram-annonsering eller annonser i søkemotorer som Google.

Teksten er helt sentral både for å kunne fange oppmerksomheten og videreformidle budskapet til målgruppen. Vi skal her forklare deg hvordan du kan lage god annonsetekst, slik at du får ønsket effekt av annonsene dine!

Vi ser nærmere på hvordan du lager god annonsetekst

Hva er god annonsetekst?

En god annonsetekst konverterer mottakerne i størst mulig grad. Det betyr at en god andel av dem som eksponeres for annonsen, velger å utføre handlingen du oppfordrer til. Det kan for eksempel være snakk om å kjøpe et produkt, eller å registrere en brukerkonto.

Hva nøyaktig som gjør en annonsetekst god, kan variere. Men på generelt grunnlag kan vi si at teksten bør fange oppmerksomheten til målgruppen din, og samtidig være troverdig. Annonseteksten bør også være relevant for landingssiden det linkes til.

En god annonsetekst vil også formidle et budskap som tar utgangspunkt i målgruppens behov og utfordringer. Teksten skal belyse fordelene ved å velge dine tjenester eller produkter, uten å bli for selgende. Husk også en god CTA helt avslutningsvis!

Det er med andre ord flere faktorer som skal klaffe om man skal kunne lage en god annonsetekst. 

 

  • Fanger oppmerksomheten til målgruppen
  • Troverdig
  • Relevant
  • Belyser fordeler ved produktet eller tjenesten du selger
Sjekkliste for god annonsetekst

Etos, patos og logos i annonsetekst

Innen retorikk finner vi uttrykkene etos, patos og logos, som er de retoriske virkemidlene. Skal du overbevise målgruppen din om noe, kan du med fordel ta utgangspunkt i disse argumentasjonsvirkemidlene. 

  • Etos: Basert på troverdigheten til avsender. Kan du skape tillitt hos målgruppen?
  • Patos: Basert på følelser. Kan budskapet ditt appellere til målgruppen – for eksempel gjennom humor eller rørende virkemidler?
  • Logos: Basert på fornuft. Kan du overbevise og argumentere for at produktet eller tjenesten du selger er så bra som du påstår at det er?

En god annonsetekst er tillitsvekkende og overbevisende, samtidig som den med fordel kan appellere til mottakerens følelsesregister.

 

Dame som jubler over å ha laget en god annonsetekst

Hvordan lage en god annonse?

Skal du lage en god annonsetekst, bør du først og fremst finne ut hvem målgruppen din er. Teksten skal skrives med målgruppen i tankene, da dette vil påvirke alt fra ordbruk til valg av virkemidler.

Sørg også for at annonsen er kortfattet og konkret. De færreste orker å lese gjennom en lang annonsetekst. Få frem de viktigste poengene og fordelene, og pirr målgruppens nysgjerrighet.

Det å lage en god annonsetekst er kanskje den mest utfordrende delen av annonsemarkedsføring. Står du fast, er det greit å vite at det finnes hjelp å få.

Her er fem tips for bedre annonsetekst som også kan være verdt å kikke på!

En god annonsetekst vist på skjerm

Hvordan vite om du har laget en god annonsetekst?

I dag er det enkelt å finne ut om du har en god eller dårlig annonsetekst. Det er nemlig mulig å analysere hvor effektive annonsene dine er. Med effektive mener vi at annonsene konverterer målgruppen som tiltenkt.

Publiserer du for eksempel en annonsetekst i Google Ads eller på Facebook, kan du enkelt se hvor mange som har klikket seg inn på annonsen og utført ønsket handling. Har ikke annonsen effekten du hadde håpt på, kan du gjøre nødvendige grep.

Få hjelp av andre til å lage en god annonsetekst

Trenger du hjelp med tekst til annonser?

En god annonsetekst er selve grunnlaget for en vellykket annonsekampanje. Det er som regel teksten som skal fange målgruppens oppmerksomhet, formidle et budskap og overbevise.

Dersom du er usikker på hvordan du kan lage en god annonsetekst, er du langt fra alene. Det å lage en god tekst som faktisk konverterer mottakeren, kan være både tidkrevende og vanskelig. 

Din Annonse har lang erfaring med å utarbeide tekst til annonser, både for Facebook, Google Ads og andre annonseplattformer. Vi skreddersyr teksten, og sørger for at den appellerer til målgruppen din.

Kontakt oss i dag om du ønsker en annonsetekst som gir resultater!