Hva er ROAS?

Hva er ROAS? Dette er et begrep som står for «Return on Ad Spend», og benyttes hyppig innen markedsføring. Vi skal her forklare deg hva ROAS er, og hvordan du bruker det!

Markedsførere har ofte behov for å vite hvor mye omsetning som genereres per krone som investeres i markedsføringsaktiviteter. For å få et konkret mål på annonsekostnader, benyttes gjerne ROAS – eller Return on Ad Spend.

Finn ut hvorfor ROAS er en viktig del av din markedsføringsstrategi!

Forstørrelsesglass

ROAS definisjon

Hva er ROAS? ROAS eller «Return on Ad Spend» kan defineres som avkastning på annonsekostnader.

ROAS er tett beslektet med ROI, altså «Return on Investment», men sistnevnte handler i større grad om fortjeneste i forhold til alle kostnader (og ikke bare annonsekostnader). 

ROI og ROAS brukes ofte om hverandre, men er altså ikke det samme. Dersom du skal kartlegge hvor effektiv annonsekampanjene dine er, er ROAS et utmerket verktøy.

En mann som jobber med PC

ROAS utregning

Når du legger ut en annonse vil denne kunne føre til konverteringer i form av salg. Jo flere salg annonsen din fører til, jo større avkastning vil annonsekostnadene gi deg.

Du kan beregne ROAS ved å dele omsetningen på annonsekostnadene. Du vil da ende opp med et forholdstall mellom det som benyttes på markedsføring og det du omsetter for. 

ROAS

=

Omsetning

Annonsekostnader

 

 

For å tydeliggjøre denne formelen, skal vi gi deg et eksempel på utregning av ROAS. Se for deg at du har brukt 40 000 kroner på en annonsekampanje i løpet av siste måned. Denne måneden hadde du en omsetning på 140 000 kroner. Hva er ROAS i dette tilfellet? Det viser utregningen nedenfor! 

 

ROAS

=

140 000 kroner

= 3,5

40 000 kroner

Personer som lager sjekkliste

Slik bruker du ROAS i markedsføringen

Hva er ROAS i praksis? ROAS kan være et nyttig verktøy når bedriften skal avgjøre hvorvidt en annonsekampanje er effektiv eller ikke. Men hva er en «gunstig» ROAS? Dette vil i stor grad avhenge av den enkelte bedrifts marginer.

Har du en god margin på tjenester og produkter, kan en margin på ca. 2:1 være god. Har du imidlertid lave marginer – for eksempel fordi du er i oppstartsfasen – vil du kanskje ha behov for en ROAS på rundt 10:1 for å gå i null.

Bedrifter som ønsker å oppnå en god ROAS, bør først og fremst fokusere på å ha gode annonsetekster. En god annonse kjennetegnes blant annet av at den er tilpasset målgruppen. Annonsen bør også fremheve fordelene og de unike egenskapene til produktet ditt!

Et håndtrykk

Vi gir deg 500 ord gratis i dag

Hva er ROAS? Dette er et mål som ofte benyttes når bedrifter skal beregne avkastningen på annonseutgifter, og minner om ROI. For å få best mulig avkastning på annonsekostnadene dine, er det nødvendig med gode og konverterende annonser.

Er du usikker på hvordan du kan lage en god annonse? Din Annonse har lang erfaring med å lage annonser tilpasset ulike bedrifter og deres målgrupper. En god annonse vil konvertere bedre og gi deg igjen mer per annonsekrone.

Kontakt oss i dag og motta 500 ord gratis!