Hva er ROI?

Hva er ROI eller «Return on Investment»? Uttrykket omtales gjerne som «avkastning på investering» på norsk, og benyttes hyppig innen markedsføring. Med ROI får man et mål på hvor mye man sitter igjen med etter at investeringer er gjort.

Uttrykket brukes spesielt ofte innen markedsføring, der man forsøker å anslå hvor mye man får igjen per krone som er investert på markedsføringsaktiviteter.

Dame jobber på PC: Hva er ROI og hvordan regne det ut?

Hvordan beregne ROI?

Formelen for å kalkulere ROI er nokså enkel. Du trenger kun å trekke kostnaden for en investering fra fortjenesten, og deretter dele dette tallet på kostnaden. Slik ser ROI-formelen ut: 

ROI = ((gevinst – kostnader) / kostnader) x 100

Se for deg at bedriften din har brukt 1 000 kroner på annonsering i Google, og at dette har ført til salg for 2 000 kroner. Dette vil bety at ROI er lik 1. Her ble utregningen som følger: ROI = ((2 000 – 1 000) / 1 000) x 100 = 100 %.

Ved å gange med 100 får man ROI i prosent. Noen formler dropper å multiplisere med 100. Med overnevnte eksempel ville vi da fått følgende formel: ROI = (gevinst – kostnader) / kostnader, og en ROI på 1.

Forretningsmann har oppnådd god avkastning: Hva er ROI, og når er den god?

Hva er god ROI?

Enhver bedrift ønsker å oppnå god avkastning, noe som betyr at man har et godt økonomisk utbytte sett i forhold til investeringene sine (kostnadene). Men hva er en god ROI, egentlig? Hvor høy bør den være?

Hvorvidt en ROI er god eller ikke, avhenger av mange faktorer – som for eksempel investeringstype. Det finnes derfor ikke noe fasitsvar på hvor høy en ROI bør være. For noen bedrifter er en ROI på 7 % bra, mens for andre er 30 % bra.

Personer leser om «hva er ROI?» på datamaskinene sine

Hva er forskjellen på ROI og ROAS?

I forbindelse med ROI er det også vanlig å høre snakk om ROAS. Hva er ROAS, og når bruker man det? Kort fortalt er ROAS (Return on Ad Spend) et mål på hvor mye omsetning en bedrift sitter igjen med etter å ha brukt penger på annonsering.

Eller rettere sagt – ROAS er et mål på omsetning per brukte annonsekrone. Bruk gjerne ROAS istedenfor ROI når du skal regne ut hvor mye bedriften din har tjent (eller tapt) på investering i annonser.

Mens ROAS gir et godt mål på fortjeneste sammenlignet med kostnadene, vil ROI i større grad gi et mål på bedriftens lønnsomhet.

Ved utregning av ROI vil man ofte inkludere alle kostnader. Dette kan for eksempel bety at man tar med kostnadene for produksjon og salg av produkter. ROAS fokuserer kun på annonsekostnadene. Du kan altså få en positiv ROAS, selv om du totalt sett har gått i minus.

Personer jobber med å regne ut avkastning: Hva er ROI?

Hvordan regne ut ROAS?

ROAS er forholdsvis enkelt å regne ut, og du trenger kun å dele omsetningen på annonsekostnadene. Har du for eksempel hatt en omsetning på 50 000 kroner, og annonsekostnader på 10 000 kroner, vil ROAS bli 5. 

ROAS = omsetning / annonsekostnader

Med omsetning mener vi her omsetningen du har hatt som følge av annonser og kampanjer. ROAS er kjekt å vite når man bruker penger på annonser, da man kan finne ut hvor effektiv markedsføringen faktisk er.

Sjekkliste: Hva er ROI?

Hvordan få en bedre ROI eller ROAS?

De fleste bedrifter ønsker å oppnå en best mulig ROAS eller ROI. Om du for eksempel bruker penger på annonser på Facebook eller Google Ads, er det kjekt å kalkulere ROAS for å se om du er på rett vei.

Om du skulle oppdage at ROAS er for dårlig, kan du gjøre nødvendige tiltak. Det kan for eksempel være aktuelt å endre markedsføringsstrategi, eller å lage mer effektive annonsetekster.

To menn håndhilser: Hva er ROI, og hvordan få hjelp til å forbedre den?

Motta hjelp med annonsering

Hva er ROI, og hva er det godt for? ROI eller Return on Investment er enkelt forklart et mål på avkastning for investeringer. Begrepet er beslektet med ROAS, eller Return on Ad Spend. Begge kan gi deg et mål på hvor effektiv annonseringen din er.

Dersom du sliter med dårlig avkastning på annonseringsaktivitetene dine, tyder dette på at visse tiltak bør gjøres. I mange tilfeller er ikke annonsene tilpasset målgruppen, eller at de ikke er relevante nok.

Din Annonse hjelper bedrifter med annonsering, og kan hjelpe deg med å oppnå en bedre ROAS eller ROI. Vi skriver annonser som er skreddersydd for målgruppen din, og kan til og med hjelpe deg med administrering av annonsekontoer.

Kontakt oss i dag, og motta rask og effektiv hjelp!