Hva mener vi med målgruppe?

Hva mener vi med målgruppe innen markedsføring? Har du ingen målgruppe for markedsføringen din, er det fort gjort å «skyte i blinde». Bedriftens ROI vil som regel også bli lav. Ved å vite hvem du kommuniserer mot, lykkes du bedre med markedsføring.

Dersom du er usikker på hva vi mener med målgruppe, bør du lese videre. Her skal vi definere begrepet, og forklare deg hvordan du kan finne målgruppen din. Vi skal også forklare hvorfor det er så viktig med segmentering.

Hva menes med målgruppe?

Hva er en målgruppe?

Innen markedsføring kan en si at målgruppe er en kategori eller gruppe av privatpersoner eller bedrifter som markedsføringen rettes mot. Målgruppen er enkelt forklart den gruppen som har interesse av produktene eller tjenestene du ønsker å selge.

Én og samme bedrift kan i mange tilfeller ha flere målgrupper. Dette kan for eksempel være aktuelt om du selger produkter som er tilpasset ulike aldersgrupper eller lignende.

Hva mener vi med målgruppe? Robot forklarer

Eksempler på målgrupper

Hva mener vi med målgrupper rent praktisk? La oss se nærmere på et eksempel! En bedrift som selger proteinpulver, har gjerne unge menn i alderen 20–30 år som er interessert i vektløfting som målgruppe.

Dersom selskapet holder til i Stavanger, vil gjerne målgruppen snevres inn til å gjelde unge menn med treningsinteresse i Rogaland.

Mann finner målgruppen på PC: Hva mener vi med målgruppe?

Hvorfor bør du finne målgruppen din?

Det er viktig å vite hvem målgruppen din er. Hvis du selger proteinpulver og markedsfører det altfor bredt, vil sannsynligvis markedsføringsbudsjettet ditt være langt høyere enn det trenger. Du betaler for at folk uten interesse for proteinpulver eksponeres for reklamen.

Dette vil igjen kunne føre til lav ROI (Return on Interest), og du får lite igjen for hver krone som brukes på markedsføringen. Vet du på forhånd hvem som interesserer seg for produktene dine, kan du snevre inn markedsføringen og oppnå høyere avkastning.

Når du vet målgruppen din, gjør dette det enklere for deg å drive treffsikker og målrettet markedsføring – for eksempel ved annonsering i SoMe. Ulike målgrupper engasjeres gjerne av helt ulike ting!

Bøker om markedsføring: Hva mener vi med målgruppe?

Hva mener vi med målgruppe og segmentering?

Man pleier å si at en målgruppe er en kundegruppe med felles interesse innenfor et segment, der et segment er en del av et marked.

Eller sagt på en annen måte: Målgruppen er en gruppe kunder som antageligvis kan ønske å kjøpe produkter og tjenester innenfor et visst segment.

Proteinpulver er for eksempel et segment i markedet for kosttilskudd, mens målgruppen for produktet gjerne er personer som løfter vekter.

På samme måte kan en pickup-bil være et segment i kjøretøymarkedet, mens målgruppen er håndverkere. Andre segmenter på markedet for biler kan være SUV-er, stasjonsvogner, varebiler og lastebiler. I segmentet for pickuper kan du gjerne finne disse målgruppene:

 

 • Snekkere
 • Elektrikere
 • Skogsarbeidere
 • Rørleggere
Sjekkliste med segmenteringskriterier: Hva mener vi med målgruppe?

Segmenteringskriterier – hva er det?

Når man ønsker å skille forskjellige segmenter, er det vanlig å ta utgangspunkt i bestemte kjennetegn eller «segmenteringskriterier». Dette er kriterier man kan dele markedet inn i.

Man kan for eksempel dele markedet inn etter geografisk segmentering, basert på fylker, byer, land eller kommuner. Har du en sjappe som selger proteinpulver i Stavanger, kan du segmentere markedet ditt ved å ta utgangspunkt i sjappens avstand til kunden.

Her er noen av de mest vanlige segmenteringskriteriene:

 

 • Geografi (land, fylke, by, postnummer etc.)
 • Atferd (lojalitet, hvor ofte og mye man handler etc.)
 • Demografi (alder, kjønn, yrke, inntekt, utdanning, partnerstatus etc.)
 • Psykografi (livsstil, personlighet, interesser, verdier, holdninger etc.)
Person leser på PC om hva man mener med målgruppe

Tre vanlige segmenteringsstrategier

Når man jobber med segmentering og målgrupper, er det vanlig å ta utgangspunkt i en såkalt segmenteringsstrategi. Det finnes hovedsakelig tre ulike strategier å velge mellom, og disse er som følger: 

 • Differensiert strategi
 • Udifferensiert strategi
 • Konsentrert strategi

En differensiert segmenteringsstrategi innebærer for eksempel at bedriften retter seg mot flere segmenter, og gjerne fokuserer på flere ulike segmenter parallelt. Ved en udifferensiert segmenteringsstrategi vil de forskjellige segmentene behandles likt – som ett marked.

Snakker man derimot om en konsentrert segmenteringsstrategi, er det vanlig at man kun konsentrerer seg om en snever del av markedet. Dette er vanlig innen markedsføring rettet mot spesifikke nisjer.

Samarbeid om å finne målgruppe: Hva mener vi med målgruppe?

Hvordan finne din målgruppe?

Det å finne målgruppen sin er kanskje lettere sagt enn gjort. Med en målgruppeanalyse og utvikling av personas er du imidlertid langt på vei.

Målgruppeanalyse handler om å innhente relevante og nyttige opplysninger om målgruppen og segmentene. Dette kan man blant annet oppnå gjennom intervjuer, undersøkelser og A/B-testing.

Det kan også være nyttig å lage personas, som er fiktive fremstillinger av personene du typisk ønsker å markedsføre mot. Ja, du kan gjerne beskrive en persona som bedriftens mønsterkunde.

Motta hjelp med annonsering og markedsføring. Hva mener vi med målgruppe?

Motta hjelp med markedsføring rettet mot målgruppe

Hva mener vi med målgruppe? Målgrupper kan enkelt beskrives som en gruppe personer eller adressater, eventuelt bedrifter, som markedsføring skal rettes mot. Målgruppen vil for eksempel kunne defineres basert på alder, kjønn, livsstil, bosted og lignende.

Dersom bedriften din skal markedsføre produkter eller tjenester, er det en klar fordel å vite hvem målgruppen er. Først da kan det lages markedsføringsmateriell – som annonsetekst – som faktisk vil engasjere potensielle kjøpere.

Din Annonse hjelper deg med målgruppeanalyse og annonser som er skreddersydd for målgruppen.

Ta kontakt med oss i dag, og nå ut til målgruppen på 1, 2, 3!